Blockskorsten 150 mm m. tilluftskanal

Aktiva filter